forbot
  • Flamingo - ES, PS
Quầy trưng bày
Máy tách không khí
Máy tách không khí
700000.00 USD
Trang thiết bị để sản xuất carbon dioxide
Trang thiết bị để sản xuất carbon dioxide
Máy tách không khí
Máy tách không khí
Máy tách không khí
Máy tách không khí
Thiết bị chuẩn bị khí
Thiết bị chuẩn bị khí
1.00 UAH
Máy tách không khí
Máy tách không khí
Máy tách không khí
Máy tách không khí
150000.00 USD
Máy tách không khí
Máy tách không khí
Máy lạnh
Máy lạnh
Máy tách không khí
Máy tách không khí
Thiết bị sản xuất axetylen
Thiết bị sản xuất axetylen
60000.00 USD
Thiết bị phân ly không khí để nhận được oxy
Thiết bị phân ly không khí để nhận được oxy
1.00 UAH
Máy tách không khí
Máy tách không khí
Trang thiết bị để sản xuất carbon dioxide
Trang thiết bị để sản xuất carbon dioxide
Máy tách không khí
Máy tách không khí
Máy tách không khí
Máy tách không khí
Thiết bị chuẩn bị khí
Thiết bị chuẩn bị khí
Máy tách không khí
Máy tách không khí
Máy tách không khí
Máy tách không khí
Máy tách không khí
Máy tách không khí
Máy lạnh
Máy lạnh
Máy tách không khí
Máy tách không khí
Thiết bị sản xuất axetylen
Thiết bị sản xuất axetylen
Thiết bị phân ly không khí để nhận được oxy
Thiết bị phân ly không khí để nhận được oxy
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Máy tách không khí
Đang có sẵn
700000 USD
Nhóm: Máy tách không khí
Máy tách không khí
Đang có sẵn
Nhóm: Máy tách không khí
Máy tách không khí
Đang có sẵn
Nhóm: Máy tách không khí
Thiết bị phân ly không khí để nhận được oxy
Đang có sẵn
1 UAH(1 USD)
Nhóm: Thiết bị phân ly không khí để nhận được oxy
Thiết bị sản xuất axetylen
Đang có sẵn
60000 USD
Nhóm: Thiết bị sản xuất axetylen
Trang thiết bị để sản xuất carbon dioxide
Đang có sẵn
Nhóm: Trang thiết bị để sản xuất carbon dioxide
Máy tách không khí
Đang có sẵn
Nhóm: Máy tách không khí
Máy tách không khí
Đang có sẵn
150000 USD
Nhóm: Máy tách không khí
Máy tách không khí
Đang có sẵn
Nhóm: Máy tách không khí
Máy tách không khí
Đang có sẵn
Nhóm: Máy tách không khí
Máy tách không khí
Đang có sẵn
Nhóm: Máy tách không khí
Máy tách không khí
Đang có sẵn
Nhóm: Máy tách không khí
Liên hệ

Địa chỉ

Ukraina,  Nikolaev region,  Nikolaev,  54029,  per.Padio, 1A

Thủ trưởng

Eduard Sotnichenko

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Flamingo - ES, PS. Tất cả thông tin về Flamingo - ES, PS tại Nikolaev (Ukraina).